รวมธรรมะโดนใจ By titapoonyo

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2018-04-12 15:42:27, แก้ไข: 2018-04-12 16:35:32

แท็ก: # #เรื่องเล่า #เรื่องเล่า สนทนาธรรมในกลุ่ม #กระทู้เว็บเก่า 

 

โพสเมื่อ: 2018-04-12 16:22:10

โดย titapoonyo
โพสต์เมื่อ 2012-8-16 00:42


อารมณ์เบื่อเป็นของดี แต่ก็เป็นของไม่ดีสำหรับจิตใจ
(ตัดมาบางส่วนจากหนังสือ ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้นเล่มที่ 16)

อารมณ์เบื่อเป็นของดี แต่ก็เป็นของไม่ดีสำหรับจิตใจ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่า ถ้าหากไม่รู้จักเบื่อเสียเลย ก็จักเพลินอยู่กับโลกเสียทั้งหมด ไม่เห็นความไม่ดีของโลก ซึ่งโลกนี้มีแต่ความไม่เที่ยง อันนำมาซึ่งความทุกข์ จึงนับว่าเป็นการดีที่รู้จักเบื่อที่เห็นความไม่ดีของโลก แต่ที่ว่าอารมณ์เบื่อเป็นที่ไม่ดีก็เพราะจิตใจยังมีอารมณ์อึดอัด กลัดกลุ้มอยู่ในอารมณ์เบื่อนั้นๆ ดังนั้นจึงควรวางอารมณ์ เบื่อได้แต่ให้รีบวางไปในการยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดา สรุปว่า เบื่อโลกแล้วเกาะความเบื่อจัดเป็นกิเลส (เบื่อไม่เป็น) แต่เบื่อโลกแล้ววางด้วยปัญญาโดยเห็นเป็นของธรรมดา จัดเป็นพระธรรม (เบื่อเป็น)....

.............................................................................
แสดงความคิดเห็น

Noinea สาธุๆๆ อนุโมทนาค่ะ โพสต์เมื่อ 2012-10-25 19:10

chaiwan อนุโมทนาจ้า โพสต์เมื่อ 2012-8-16 16:13

Dang88 อนุโมทนาครับ โพสต์เมื่อ 2012-8-16 12:31

Me_myself โมทนาค่ะ โพสต์เมื่อ 2012-8-16 11:44

chid อนุโมทนาครับ โพสต์เมื่อ 2012-8-16 06:34

...................................................................
นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

โพสเมื่อ: 2018-04-12 16:23:19

โดย titapoonyo
โพสต์เมื่อ 2012-9-12 11:48หลับกับตื่นมีสติรู้เท่ากัน จึงสามารถป้องกันกิเลสได้ทั้งหลับและตื่น

******************************************
ถาม : เวลานอนเหมือนกับสมาธิลึกไป แต่นอนไม่หลับ ?

ตอบ : จริงๆ ไม่ใช่นอนไม่หลับนะ..นอนหลับ แต่สติตื่นอยู่ คือสภาพจิตของเราถ้าฝึกไปถึงระดับหนึ่งจะตื่นอยู่ตลอดเวลา ทั้งหลับทั้งตื่นรู้เท่ากัน เราต้องรู้จักสังเกตว่าถ้าเรานอนไม่หลับจริงๆ ตื่นมาต้องเพลีย แต่นี่ไม่เพลียเลย แสดงว่าหลับเต็มที่ แต่จิตตื่นอยู่ สภาพอย่างนั้นคือสิ่งที่นักปฏิบัติต้องทำให้ถึง ไม่อย่างนั้นแล้วกิเลสกินเราตอนตื่นไม่ได้ จะไปกินเราตอนหลับ ต้องหลับกับตื่นมีสติรู้เท่ากัน เราจึงสามารถป้องกันกิเลสได้ทั้งหลับและตื่น

ถาม : ผมจะหาวิธีลดกำลังสมาธิ ?

ตอบ : ไม่ต้องเสียเวลาหรอก นอนสบายๆ ของเราไป พอถึงเวลาก็เอาสติควบคุมระมัดระวัง รัก โลภ โกรธ หลง อย่าให้เกิดขึ้น ร่างกายเขาหลับเองอยู่แล้ว บางทีได้ยินเสียงกรนด้วย แต่พอจิตตื่นอยู่ เราก็ไปคิดว่าเราไม่หลับ

ถาม : จะกังวลครับ ?

ตอบ : ไม่ต้องกังวลแล้ว เป็นเรื่องที่ต้องทำให้ถึง ไม่อย่างนั้นแล้วเราจะสู้กิเลสไม่ได้


สนทนากับพระครูวิลาศกาญจนธรรม (พระอาจารย์เล็ก สุธมฺมปญฺโญ)
เก็บตกจากบ้านวิริยบารมี ต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕

ขอขอบคุณ : พี่ตั้มแห่งเวบพลังจิตที่มา : เก็บตกจากบ้านวิริยบารมี ต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ - หน้า 4 - กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

..............................................................
แสดงความคิดเห็น

jeab อนุโมทนาด้วยค่ะ โพสต์เมื่อ 2012-9-18 15:49

chid อนุโมทนาครับ โพสต์เมื่อ 2012-9-12 17:02

chaiwan อนุโมทนาบุญจ้า โพสต์เมื่อ 2012-9-12 12:37

Dang88 อนุโมทนาครับ โพสต์เมื่อ 2012-9-12 12:27

........................................................
นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

โพสเมื่อ: 2018-04-12 16:25:02

โดย titapoonyo
โพสต์เมื่อ 2012-10-25 15:25


ระดับขั้นของบารมี

ถาม : ทำอย่างไรเราจึงจะรู้ว่าบารมีเราจัดอยู่ในระดับใด ? และจะฝึกอย่างไรให้บารมีเกิดขึ้นได้ สำหรับผู้ที่เรียกตัวเองยังบารมีอ่อน ยังไม่เข้มแข็ง เวลาโดนกระทบจะทำกำลังใจตก แล้วบารมีเสื่อมได้ไหม ?

ตอบ : บารมีก็คือกำลังใจ มีอยู่ ๓ ระดับด้วยกัน คือ สามัญบารมี (บารมีขั้นต้น) อุปบารมี (บารมีขั้นกลาง) ปรมัตถบารมี (บารมีขั้นสูงสุด) ในแต่ละขั้นก็ยังมีอย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างละเอียด รวมเป็น ๓ ระดับ ๙ ขั้น อยากรู้ว่าตัวเองอยู่ในบารมีระดับไหน ก็พิจารณาดูได้

ถ้าเป็น สามัญบารมีขั้นต้น นี่ เรื่องของทาน ศีล ภาวนา ไม่รู้เรื่องเลย
สามัญบารมีขั้นกลาง บอกให้ทานก็รู้สึกเสียดาย ให้ไปก็เสียดายแทบจะขาดใจ แต่ถ้า สามัญบารมีขั้นปลาย ให้ทานได้ แต่ถ้าบอกให้รักษาศีลหรือเจริญภาวนา ก็จะไม่รู้เรื่องเลย

อุปบารมีขั้นต้น ให้ทานได้ บอกให้รักษาศีลร้อยวันพันปีจึงจะเข้าใจเสียที ส่วนใหญ่จะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา
อุปบารมีขั้นกลาง ให้ทานได้ รักษาศีลยังขาดตกบกพร่องไปเรื่อย ถ้าเป็น อุปบารมีขั้นปลาย ให้ทานได้ รักษาศีลได้ แต่บอกให้เจริญภาวนา ฟังยังไม่เข้าใจ เหมือนตักน้ำรดหัวตอ

ปรมัตถบารมีขั้นต้น ให้ทานได้ รักษาศีลได้ บอกให้เจริญภาวนา ก็ด่าชาวบ้านเขามากกว่า
ปรมัตถบารมีขั้นกลาง ให้ทานได้ รักษาศีลได้ แต่ภาวนาบ้างด่าชาวบ้านเขาบ้าง ถ้าเป็น ปรมัตถบารมีขั้นปลาย จึงจะให้ทานได้ รักษาศีลได้ ภาวนาได้ตามปกติ

เราต้องดูตัวเราเอง ส่วนใหญ่ที่กำลังใจตก เกิดจากสมาธิตก ที่สมาธิตกเพราะปัญญาไม่พอ พิจารณาไม่ตลอดว่า สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นธรรมดา การเกิดมาในโลกนี้ต้องมีการกระทบกระทั่งเป็นธรรมดา

ในเมื่อปัญญาไม่พอ สมาธิไม่พอ ถึงเวลาโดนกระทบก็กำลังใจตก รีบตะกายใหม่ทันทีที่รู้ว่าตก อย่าทิ้งระยะเวลาไว้นาน เพราะถ้าทิ้งระยะเวลาไว้นาน เปิดโอกาสให้กิเลสครอบงำเราได้ ก็จะชักจูงเราไปไกล และพาให้คืนได้ยาก เคยเปรียบเอาไว้ว่า คนสองคนหกล้มพร้อมกัน คนหนึ่งลุกขึ้นได้ก็เดินต่อไปเลย แต่อีกคนเอาแต่นั่งคร่ำครวญอยู่นั่นแหละ เจ็บเหลือเกิน ปวดเหลือเกิน เดินมาได้ตั้งไกลไม่น่าจะล้มเลย ถามว่าสองคนนี้ใครจะได้ระยะทางมากกว่ากัน ? ก็คือคนที่ล้มแล้วลุกเดินต่อเลย

ฉะนั้น..เรื่องการปฏิบัติก็เหมือนกัน รู้ว่าพลาดเมื่อไร ตัดสินใจเดี๋ยวนั้นเลยว่า ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป เราจะปฏิบัติใน ทาน ศีล ภาวนา ให้เต็มที่ต่อไป ถ้าเราไม่หวั่นไหว สามารถที่จะไปต่อได้เลย ต่อไปเรื่องที่จะกระทบให้เราหวั่นไหวได้ ก็จะมีน้อยลงไปตามลำดับ ยิ่งกำลังใจสูงมากเท่าไร การกระทบก็จะน้อยลงมากเท่านั้น


สนทนากับพระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ
เก็บตกจากบ้านวิริยบารมี ต้นเดือนเมษายน ๒๕๕๔

ขอขอบคุณ : พี่ตั้ม เวบพลังจิต..
ที่มา : http://www.watthakhanun.com/webboard...?t=2603&page=4

....................................................................
แสดงความคิดเห็น

chaiwan อนุโมทนาครับ โพสต์เมื่อ 2012-10-25 19:19

Noinea สาธุๆๆ อนุโมทนาค่ะ โพสต์เมื่อ 2012-10-25 19:16

Dang88 อนุโมทนาครับ โพสต์เมื่อ 2012-10-25 17:22

.................................................................
นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

โพสเมื่อ: 2018-04-12 16:28:53

โดย titapoonyo
โพสต์เมื่อ 2012-10-25 15:45


ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่จำเป็นไหม ?

ถาม : ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่จำเป็นไหม ?

ตอบ : ถามว่าจำเป็นไหม ? จำเป็นจ้ะ แต่ถ้าเป็นหมู่บ้านจัดสรรส่วนใหญ่จะมีศาลรวมอยู่แล้ว เราไปไหว้บูชาท่านตรงนั้นก็ได้

ถาม : ถ้าเป็นอาคารพาณิชย์ ?

ตอบ : ถ้าเป็นอาคารพาณิชย์ก็ตั้งศาลที่ดาดฟ้า หรือไม่ก็ที่ระเบียงเลย เพราะว่าที่ๆ เหมาะสมกว่านั้นคงไม่มี การตั้งศาลเป็นการแสดงซึ่งความเคารพของเรา ถ้าเราทำด้วยตัวเองได้จะดี โดยเฉพาะบางแห่งซึ่งน้อยที่นัก จะมีเจ้าที่เป็นอากาศเทวดา

อากาศเทวดาท่านจะสงเคราะห์แค่ ๒ ปี ถ้าเรายังไม่ตั้งศาลแสดงซึ่งการยอมรับ ท่านก็จะปล่อยเรา ถึงเวลาก็ตัวใครตัวมัน แต่ถ้าเราตั้งศาลแสดงซึ่งการยอมรับท่าน เวลามีอะไรที่ไม่ดีมา ท่านก็จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาให้

ถาม : ตั้งสี่เสาหรือคะ ?

ตอบ : ตั้งเสาเดียวก็พอจ้ะ สี่เสานั้นเป็นอากาศเทวดา ถ้าเรารู้ว่าท่านอยู่ตรงนั้นจริงๆ แล้วค่อยตั้ง ถ้าไม่รู้ก็เอาเสาเดียวเป็นหลักไว้ก่อน อย่างน้อยก็ให้รู้ว่าเราแสดงซึ่งความเคารพท่าน

ถาม : วันเวลาตั้งศาล ?

ตอบ : เวลาตั้งศาลส่วนใหญ่เขาใช้ วันพฤหัสบดี ข้างขึ้น เดือนคู่ ก็คือเดือนยี่ เดือนสี่ เดือนหก เดือนแปดข้างขึ้น และเดือนสิบสองไปเลย เดือนแปดข้างแรมกับเดือนสิบ ซึ่งอยู่ในช่วงพรรษาเขาไม่นิยมตั้งศาลกัน ฤกษ์ตั้งศาลกับฤกษ์ลงเสาเอกเกือบจะเหมือนกัน ยกเว้นฤกษ์ลงเสาเอกซึ่งใช้วันศุกร์ แต่ก็เป็นข้างขึ้นเดือนคู่เหมือนกัน

เสาเอก บ้านวิริยบารมี บรรจุวัตถุมงคลไว้เพียบเลย อาตมาสละ เสือสาลิกาหลวงปู่ปาน วัดบางเหี้ย ไป ๑ ตัว พระรอดลำพูน เนื้อดำ ๑ องค์ เห็นมี คุณพีระ เอา เสือหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน ใส่ลงไปอีกตัวหนึ่ง นอกนั้นอะไรบ้างก็ไม่รู้ มะรุมมะตุ้มใส่กัน สรุปว่าชุด พระเบญจภาคี ของอาตมา ปัจจุบันนี้ขาดพระรอดไปองค์หนึ่ง เพราะไปอยู่ในเสาเอกเสียแล้วสนทนากับพระครูวิลาศกาญจนธรรม (พระอาจารย์เล็ก สุธมฺมปญฺโญ)
เก็บตกจากบ้านวิริยบารมี ต้นเดือนกันยายน ๒๕๕๕

ขอขอบคุณพี่ตั้ม เวบพลังจิต
ที่มา : http://www.watthakhanun.com/webboard...?t=3509&page=5

..................................................................
แสดงความคิดเห็น

chaiwan อนุโมทนาครับ โพสต์เมื่อ 2012-10-25 19:21

Dang88 อนุโมทนาครับ โพสต์เมื่อ 2012-10-25 17:23

..................................................................
นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

โพสเมื่อ: 2018-04-12 16:35:32

โดย titapoonyo
โพสต์เมื่อ 2013-1-17 11:15


เอามาแปะไว้สอนตัวเองครับ เพราะมโนฯ ยังมืด อิอิ..


เวลาที่ใช้มโนมยิทธิจะทราบได้อย่างไรว่าเรารู้ถูกหรือเปล่า ?

ถาม : เวลาที่เราใช้มโนมยิทธิ เราจะทราบได้อย่างไรว่าเรารู้ถูกหรือเปล่า ?

ตอบ : ซ้อมกับสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ เช่น เรากำหนดใจว่าเช้านี้ออกจากบ้าน จะเจอใครก่อน ? ผู้หญิงหรือผู้ชาย ? อย่าเพิ่งไปใส่รายละเอียดมาก ถ้าทายถูก ต่อไปค่อยเพิ่มรายละเอียดว่า จะเจอผู้หญิงหรือผู้ชาย ใส่เสื้อผ้าสีอะไร ?

ถ้าถูกบ่อยๆ ก็จำไว้ว่าเราทำกำลังใจไว้อย่างไร ? ต่อไปทำกำลังใจเท่านั้นแล้วรู้ได้ก็ถือว่าถูก ให้ซ้อมก่อนจ้ะ ไปใช้ทีเดียว เดี๋ยวออกทะเลหมด

ไปซ้อมบ่อยๆ ไปซ้อมจนมั่นใจ แล้วใช้อารมณ์ใจแค่นั้นแหละ

ถาม : หนูใช้มโนฯ แล้วไม่ไปไหนค่ะ ?

ตอบ : ไม่ต้องไปไหนหรอกจ้ะ นึกถึงพระได้ก็ใช้ได้แล้ว

การที่เราตายแล้วจะไปดีหรือไปไม่ดี อยู่ที่ว่าใจเราเกาะอะไร ไม่ใช่ว่าถึงเวลาแล้วจะต้องไปไหน ถ้าใจเราเกาะความดีได้ ก็จะไปสุคติเองแหละ ตอนมีชีวิตอยู่ไปไม่ได้ก็ช่างเถอะ ตอนตายไปได้ก็แล้วกัน


สนทนากับพระครูวิลาศกาญจนธรรม (พระอาจารย์เล็ก สุธมฺมปญฺโญ)
ณ บ้านวิริยบารมี เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

ที่มา : เก็บตกจากบ้านวิริยบารมี ต้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ - หน้า 5 กระดานสนทนาวัดท่าขนุน
ขอขอบคุณ : พี่ตั้มเวบพลังจิต

..........................................................................
แสดงความคิดเห็น

GoiUSA อนุโมทนาค่ะ โพสต์เมื่อ 2013-1-17 23:26

Dang88 อนุโมทนาครับ โพสต์เมื่อ 2013-1-17 12:26

rehacked อนุโมทนาครับ โพสต์เมื่อ 2013-1-17 11:19

..................................................................
นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

1 2 3