Me, myself
มโนมยิทธิเป็นเรื่องรู้ได้เฉพาะตน

โครงการสร้างพระปางรำพึงที่เชียงของ (กระทู้อัพเดท)

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2018-06-04 19:02:55, แก้ไข: 2018-08-05 20:06:27

แท็ก: #วัดบ้านหลวง #โครงการสร้างพระ 

 
Me, myself
มโนมยิทธิเป็นเรื่องรู้ได้เฉพาะตน

โพสเมื่อ: 2018-08-05 19:58:37

TPC20180604190255983.201808051958374582

Me, myself
มโนมยิทธิเป็นเรื่องรู้ได้เฉพาะตน

โพสเมื่อ: 2018-08-05 19:58:37

วันนี้ทางทีมงานได้พา พระอาจารย์และทีมช่างที่จะสร้างองค์พระ ไปดูหน้างานเพื่อจะได้วางแผนเกี่ยวกับการสร้างองค์พระค่ะ แต่ทางขึ้นลื่นมาก รถขึ้นลำบากมากค่ะ ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ
คณะสร้างพระยืน
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

Me, myself
มโนมยิทธิเป็นเรื่องรู้ได้เฉพาะตน

โพสเมื่อ: 2018-08-05 19:58:37

TPC20180604190255983.201808051958376908

Me, myself
มโนมยิทธิเป็นเรื่องรู้ได้เฉพาะตน

โพสเมื่อ: 2018-08-05 19:58:37

TPC20180604190255983.201808051958379735

Me, myself
มโนมยิทธิเป็นเรื่องรู้ได้เฉพาะตน

โพสเมื่อ: 2018-08-05 19:58:37

TPC20180604190255983.201808051958379773

Me, myself
มโนมยิทธิเป็นเรื่องรู้ได้เฉพาะตน

โพสเมื่อ: 2018-08-05 20:00:46

TPC20180604190255983.201808052000461506

1 2 3 4 5 > >>